Blog

Dane osobowe pracownika

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące danych osobowych (tzw. RODO) mimo, że obowiązuje już kilka miesięcy wciąż stawia pracodawców przed nie lada wyzwaniami. Kolejny raz pojawiają się pytania o zakres prywatnych danych, których przedsiębiorca może żądać od kandydata na stanowisko pracy i pracowników.

Dane osobowe kandydata

W przypadku rekrutacji nie ma aż tak wielu kontrowersji. Wśród podstawowych danych osobowych, jakich przedsiębiorca może się domagać od osoby szukającej zatrudnienia w jego firmie wymienia się: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (np. telefon lub e-mail). Jeżeli stanowisko lub rodzaj pracy tego wymaga, kandydat powinien również udzielić informacji o swoim wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz potwierdzić swoje doświadczenie zawodowe.

Dane osobowe pracownika

Zakres danych zwiększa się, gdy kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku, o które się ubiegał. Tutaj pracodawca na potrzeby m.in. rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS może wymagać od niego podania numeru PESEL i adresu zamieszkania. Często konieczne jest także udokumentowanie przebiegu wykształcenia oraz wskazanie numeru rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia. To jednak nie wszystko, bo do danych które pracownik powinien udostępnić szefowi należą również te wszystkie informacje, których celem jest realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z innych przepisów prawa (m.in. BHP). Jednym z takich obowiązków jest zapewnienie odpowiedniej odzieży w sytuacjach, gdy własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub gdy stanowisko wymaga odpowiedniej odzieży ochronnej. Pracodawca może więc domagać się od pracownika by ten podał wymiary swojego ciała (np. rozmiar buta czy kurtki), by zapewnić mu odzież spełniającą swoją funkcję.

Business Lantern TAX

Jesteśmy częścią
grupy FPD

Janusz Rynk
Doradca Podatkowy
pl. Obrońców Pokoju 12
27-500 Opatów
NIP: 6581283415
REGON: 291733129