Blog

Wystawisz e-Fakturę dla administracji publicznej

18.04.2019r. weszła w życie możliwość przesłania e-faktur przez platformę elektronicznego fakturowania przez przedsiębiorców współpracujących z administracją publiczną w ramach zamówień publicznych, partnerstwa publiczno - prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane. Od tego momentu organy administracji mają obowiązek przyjmować takie dokumenty. Zmiany wynikają z dostosowywania polskiego prawa do systemu unijnego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania - co to jest?

Platforma elektronicznego fakturowania (dostępna na www.efaktura.gov.pl) jest systemem, który umożliwia wystawianie i przesyłanie dokumentów elektronicznych firmom realizującym zlecenia dla organów administracji publicznej. Działa zarówno w zamówieniach krajowych, jak i w europejskich. Początkowo system będzie obsługiwał jedynie faktury, ale docelowo ma stanowić platformę do kompleksowej obsługi zamówienia. Już teraz dostępne są w nim takie funkcje jak np. elektroniczne potwierdzenie odbioru, możliwość wystawienia faktury korygującej, awizowanie dostawy oraz sporządzenie dokumentów o zamówieniu. Platforma sama powiąże ze sobą dokumenty związane z tym samym zleceniem np. na podstawie jego numeru. Dostępna jest również funkcja powiadamiania o nowych dokumentach na koncie (z możliwością jej wyłączenia). Co ważne, przedsiębiorcy nie mają obowiązku korzystać z platformy (mogą nadal wystawiać dokumenty w formie papierowej), ale jeżeli zdecydują się jej użyć, wówczas podmiot administracji publicznej ma obowiązek taką fakturę zaakceptować i rozliczyć. Z platformy można skorzystać online lub zintegrować wykorzystywany w firmie system klasy ERP przez API. Dostępna jest również wersja desktopowa. Konto zakłada się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego u jednego z dwóch brokerów platformy.

Zalety e-faktur

E-faktura w zamówieniach publicznych jest kolejnym etapem cyfryzacji obrotu gospodarczego w Polsce. Dzięki niej będzie można zmniejszyć koszty wystawiania dokumentów księgowych, ponieważ system automatycznie wystawi i wyśle odpowiednią fakturę. Pozwoli to zrezygnować z papierowych wydruków, a tym samym zadbać o środowisko. Przedsiębiorcy chwalą sobie również szybkość dostarczania tego typu dokumentów oraz pewność dotarcia do adresata. Pozwala to szybciej rozliczyć poszczególne etapy inwestycji, ponieważ e-faktury będą akceptowane w całym procesie, nie tylko przy płatności końcowej. Automatyczne powiązanie wszystkich dokumentów pozwoli przechowywać całą dokumentację dotyczącą zamówienia w jednym miejscu.

Business Lantern TAX

Jesteśmy częścią
grupy FPD

Janusz Rynk
Doradca Podatkowy
pl. Obrońców Pokoju 12
27-500 Opatów
NIP: 6581283415
REGON: 291733129