Blog

Biała lista podatników VAT.

Od 1 września 2019 roku wejdą w życie przepisy dotyczące publicznego udostępnienia przez Ministerstwo Finansów informacji o podmiotach, które zostały zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT (tzw. biała lista).

Będzie ona służyła weryfikacji kontrahentów, a jej zadaniem jest uszczelnienie systemu podatku od wartości dodanej oraz przeciwdziałanie karuzelom VAT. Dla przedsiębiorców oznacza to zmiany, kolejne obowiązki oraz konsekwencje w przypadku nie zastosowania się do zapisów ustawy.

Biała księga - jak będzie funkcjonowała?

Nowe przepisy wprowadza ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z jej zapisami, od 1. września 2019 roku Ministerstwo Finansów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF oraz w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie publikować aktualną listę czynnych podatników VAT. Będzie ona zawierała informacje o podatniku, a także dane dodatkowe, takie jak np. numery rachunków bankowych. Dane mają być aktualizowane codziennie (z wyjątkiem dni świątecznych), a podatnik wysyłający zapytanie otrzyma potwierdzenie zweryfikowania swojego kontrahenta z datą i godziną weryfikacji. Lista będzie umożliwiała wyszukiwanie kontrahentów według różnych kryteriów.

Celem jej stworzenia jest ułatwienie przedsiębiorcom sprawdzania kontrahentów pod kątem płacenia przez nich VAT oraz przeciwdziałanie karuzelom podatkowym, które są tworzone by wyłudzić zwrotu tego podatku.

Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek zweryfikowania swojego kontrahenta przed realizacją płatności za wykonane usługi lub zakupiony towar. Jeżeli go nie dopełni wówczas grożą mu konsekwencje finansowe.

Konsekwencje poniesie również wtedy, gdy dokona zapłaty na niewłaściwy rachunek. Każda transakcja powyżej 15.000,00zł musi być przekazana na konto, które figuruje na białej liście. Jeżeli tak się nie stanie, przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność solidarnie z podmiotem, który powinien odprowadzić podatek, a tego nie zrobił (jednym słowem będzie musiał zapłacić VAT za swojego kontrahenta). Nie będzie mógł również zaliczyć przelanej kwoty do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub w CIT.

Prawo przewiduje dwa odstępstwa od tej kary. Na sankcję nie narazi się ten, kto poinformuje urząd skarbowy o przelaniu pieniędzy na inne konto (w terminie do 3 dni) lub skorzysta z płatności dzielonej - split payment. Te mechanizmy zaczną obowiązywać od 1. stycznia 2020 roku.

Zdania odnośnie kolejnej zmiany w prawie podatkowym są podzielone. Jedni wskazują na wygodę, bo informacji o kontrahentach nie trzeba będzie szukać w wielu źródłach. Inni obawiają się, że konieczność weryfikacji stanie się kolejnym czasochłonnym obowiązkiem dla przedsiębiorców. Będą oni musieli również ponieść odpowiedzialność za inne podmioty działające nieuczciwie na rynku.

Business Lantern TAX

Jesteśmy częścią
grupy FPD

Janusz Rynk
Doradca Podatkowy
pl. Obrońców Pokoju 12
27-500 Opatów
NIP: 6581283415
REGON: 291733129