Blog

Zmiany w split payment - mechanizmie podzielonej płatności

Rządzący szykują kolejne zmiany w split payment. Do najważniejszych z nich należy obowiązek korzystania z tego mechanizmu przez niektóre branże (sektory) gospodarki, a także konieczność oznaczania faktur, które wymagają takiej płatności. Planowany termin wprowadzenia nowych przepisów w życie to 1 września 2019r.

Mechanizm dobrowolnego dzielenia płatności funkcjonuje na rynku od lipca 2018 roku. Jego celem było uszczelnienie systemu ściągania podatku VAT. Proponowane zmiany mają pomóc jeszcze lepiej zapobiegać nadużyciom i oszustwom podatkowym - już na etapie wystawiania faktury. 

Dla kogo obowiązkowy split payment?

Od 1. września br. mechanizm podzielonej płatności stanie się obowiązkowy dla wszystkich transakcji sprzedaży powyżej 15.000,00zł, dokonywanych przez firmy działające w wybranych sektorach gospodarki. Co do zasady, są to sektory, w których obowiązywał dotychczas mechanizm odwrotnego obciążenia. Projekt ustawy wymienia je w załączniku. Jest to sprzedaż:

  • Węgla, prętów ze stali, rur
  • Komputerów
  • Aparatów fotograficznych
  • Akumulatorów
  • Surowców - złota, srebra, ołowiu
  • Odpadów szklanych i surowców wtórnych
  • Usług malarskich, szklarskich i robót budowlanych

Pozostałe transakcje (do 15.000zł) będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Obowiązki i sankcje

Proponowane zmiany oznaczają nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca wystawiający fakturę na sprzedaż usług lub towarów objętych obligatoryjnym split payment będzie musiał oznaczyć to na dokumencie. Brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” może go kosztować 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Również nabywca będzie zobowiązany podporządkować się nowym przepisom. Dokument sprzedaży wystawiony z adnotacją split payment będzie musiał zostać uregulowany z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli nabywca zapłaci całą kwotę sprzedawcy, bez przekazania kwoty VAT na odrębne konto, wówczas również musi się liczyć z sankcjami. Przede wszystkim będzie zmuszony do zapłaty 100% kwoty podatku VAT, którego nie uiścił sprzedawca. Poniesione koszty nie będą mogły również zostać odliczone w ramach kosztów uzyskania przychodu.

W obu tych przypadkach konsekwencje dotyczą jedynie osób prawnych. Osoby fizyczne nie wykonujące lub nie oznaczające właściwie obowiązkowej płatności podzielonej będą nadal odpowiadały za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny.

Propozycje zmian budzą jednak skrajne emocje. Dla wielu przedsiębiorców zamrożenie części aktywów na rachunku VAT, z którego nie mogą swobodnie korzystać, może powodować problemy z płynnością finansową i konieczność kredytowania bieżącej działalności. Dlatego też rozmawia się o kolejnej nowelizacji, która pozwoli z rachunku VAT opłacać również inne zobowiązania wobec państwa, m.in. składki ZUS.

Business Lantern TAX

Jesteśmy częścią
grupy FPD

Janusz Rynk
Doradca Podatkowy
pl. Obrońców Pokoju 12
27-500 Opatów
NIP: 6581283415
REGON: 291733129