Blog

Niemiła niespodzianka czeka na przedsiębiorców w kolejnym roku. Od 2020 składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wzrosną o prawie 10%. Co miesiąc, bez względu na przychody, trzeba będzie uszczuplić swoje konto na rzecz ZUS o ok. 1500 zł.

Jak wyliczana jest składka ZUS?

Składka ZUS dla przedsiębiorców zależy od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Podstawa, od której liczona jest wysokość składki, to 60% tego wynagrodzenia. Nietrudno się domyślić, że wraz z jego wzrostem, rośnie również wysokość kwot, które przedsiębiorca musi wpłacać co miesiąc na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prognozowana wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest ustalana przez rząd. Przedsiębiorca wykonuje na indywidualny rachunek w ZUS jeden przelew, który jest dzielony na składowe: składkę emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i fundusz pracy.

Dlaczego wzrosną składki ZUS w 2020?

Rząd niedawno przyjął wytyczne do projektu budżetu na 2020 rok, w którym prognozowane przeciętne wynagrodzenie jest wyższe od obecnego o prawie 500 zł (wzrosło z 4765 zł do 5227 zł). Powoduje to wzrost podstawy, od której liczony jest wymiar składki: w 2020 będzie to 3136 zł zamiast 2859zł. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli zapłacić co miesiąc 1069,14 zł. Kwota ta nie obejmuje składki zdrowotnej, której wysokość zostanie podana w styczniu 2020r. Wpłata zostanie podzielona na poszczególne składowe i będzie wynosić:

  • Emerytalna - 612,19 zł
  • Rentowa - 250,90 zł
  • Chorobowa - 76,84 zł
  • Wypadkowa - 52,37 zł
  • Fundusz Pracy - 76,84 zł

Dla przedsiębiorców oznacza to wzrost kosztów ubezpieczenia:

  • Emerytalnego o ponad 54 zł
  • Rentowego o ponad 22 zł
  • Chorobowego i Funduszu Pracy - oba o prawie 7 zł
  • Wypadkowego o prawie 5 zł

Szacuje się, że koszt składki do ZUS wraz ze składką zdrowotną wyniesie ok. 1500zł miesięcznie, co dla wielu mikro i małych przedsiębiorców może być dużym obciążeniem finansowym.

Business Lantern TAX

Jesteśmy częścią
grupy FPD

Janusz Rynk
Doradca Podatkowy
pl. Obrońców Pokoju 12
27-500 Opatów
NIP: 6581283415
REGON: 291733129